Om oss


Om oss på JFAB CENMATIC AB

JFAB-Cenmatic har sina rötter från mitten av 50-talet och har genom alla år varit en viktig leverantör av framförallt industrielektronik och legotjänster. Vi har konstruerat och byggt anläggningarna för exempelvis stora flygplatserna i Kuala Lumpur, Hongkong och världsutställningen i Lissabon.
Till de mer spektakulära uppdragen bolaget haft, hör styrelektroniken på Stockholms Stadsteater som på den tiden ansågs tillhöra det mer avancerade i sitt slag. En väsentlig del av bolagets kunskapsbas utgör de tidigare bolagen Didas AB och Elektroba AB som numera är en integrerad del av JFAB.
Dessa bolag hade också med sig en rad välkända produkter i bohaget som fortfarande är aktuella, bla fordonsdetektorer, armbågskontakter och fjärrövervakningsutrustningar för kraftnät.

Vi arbetar alltid målstyrt mot ständiga förbättringar samt att vi i organisationen har ett förebyggande arbete mot negativa konsekvenser i kvalitetskedjan, i den yttre miljön samt i arbetsmiljön för våra medarbetare. Detta arbetssätt skall ses som en naturlig del i all vår verksamhet, liksom uppfyllandet av de lagar, föreskrifter och normer som samhället och våra intressenter ställer på verksamheten. JFAB-CENMATIC ska som elektronikpartner erbjuda kapacitet, kompetens och erfarenhet för prototyptillverkning, konsultation, projektering, konstruktion och legotillverkning.
JFAB-CENMATIC AB:s verkstad är välkänd sedan årtionden för att ha mycket kvalificerad personal som bygger elektronikprodukter med högsta kvalitet.

Verkstaden är utrustad med högklassigt ESD-skydd, där bygger man allt ifrån små hörapparater till stora kraftskåp för styrning av olika anläggningar i samhället. Kunden ska kunna komma till oss med sina idéer och planer.

Målet för oss är sedan att kunna presentera en teknisk och ekonomisk lösning som ligger i linje med kundens önskemål. JFAB-CENMATIC AB är och har alltid varit ett företag med höga ambitioner. Vårt mål är att ha en kunskaps- och utbildningsnivå på personalen så att vi ska ligga i topp i vår bransch.

Vår konstruktionsavdelning ska alltid vara så uppdaterad om den senaste teknikutvecklingen att kunden ska vara säker på att få det bästa som marknaden kan erbjuda. Konstruktionsavdelningen jobbar nära ihop med inköpsavdelningen. Vi har mycket kunniga inköpare som garanterar att du får ett konkurrenskraftigt pris på dina produkter.

Verksamhetspolicy

Som elektronikpartner är JFAB-CENMATICs bärande idé att klara hela produktionskedjan från idé, konstruktion till färdig produkt.
Vi strävar efter att våra kunder ska känna att de har en pålitlig partner i oss och att vi möter kundernas krav och förväntningar genom att arbeta med ett i företaget integrerat verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som ett led i vårt arbete mot ständig förbättring.

JFAB-CENMATIC arbetar målstyrt mot ständiga förbättringar samt att vi i organisationen har ett förebyggande arbete mot negativa konsekvenser i kvalitetskedjan, i den yttre miljön samt i arbetsmiljön för våra medarbetare. Detta arbetssätt skall ses som en naturlig del i all vår verksamhet, liksom uppfyllandet av de lagar, föreskrifter och normer som samhället och våra intressenter ställer på verksamheten.

Kvalitet

JFAB-CENMATIC ska som elektronikpartner erbjuda kapacitet, kompetens och erfarenhet för prototyptillverkning, konsultation, projektering, konstruktion och legotillverkning.

Vi har samlat kompetens och erfarenhet för att genomföra avancerade uppdrag, från idé till verklighet. Vi fokuserar på kundvärde genom att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som möter deras förväntningar och skapar därigenom värden för alla våra intressenter samt säkerställer en långsiktigt uthållig utveckling av företaget.

Miljö

Alla våra processer och aktiviteter skall utgå från ett för miljön bästa val och utmynna i långsiktigt försvarbara metoder, processer, produkter och tjänster.
Detta innebär att vi strävar efter att till varje process och aktivitet identifiera för miljön bästa tillgängliga alternativ och att de används där så är möjligt. Vi strävar efter att återvinning och ”end-of-life-procedurer” beaktas redan på ett designstadium och påverkar valet av komponenter och lösningar.

Arbetsmiljö

JFAB-CENMATIC skall vara en jämställd arbetsplats med samma förutsättningar för all personal att utvecklas och kunna bidra till en kontinuerligt förbättrad social gemenskap. Alla medarbetare engageras att delta aktivt i det systematiska arbetet med att kartlägga de arbetsmiljöpåverkande faktorerna inom den dagliga verksamheten och komma med förbättringsförslag. Företagets arbetsmiljö skall karakteriseras av jämställdhet, användarvänlighet och ergonomiskt riktiga arbetsplatser.