Legotillverkning för Industri

Som legotillverkare och elektronikpartner är JFAB CENMATIC bärande idé att klara hela produktionskedjan från idé, konstruktion till färdig produkt.
Legotillverkning för Industri med JFAB. prototyptillverkning, konsultation, projektering och konstruktion.

Legotillverkning för Industri med JFAB.

Vi arbetar alltid målstyrt mot ständiga förbättringar samt att vi i organisationen har ett förebyggande arbete mot negativa konsekvenser i kvalitetskedjan, i den yttre miljön samt i arbetsmiljön för våra medarbetare. 

Detta arbetssätt skall ses som en naturlig del i all vår verksamhet, liksom uppfyllandet av de lagar, föreskrifter och normer som samhället och våra intressenter ställer på verksamheten. JFAB-CENMATIC ska som elektronikpartner erbjuda kapacitet, kompetens och erfarenhet för prototyptillverkning, konsultation, projektering, konstruktion och legotillverkning.

Vi har konstruerat och byggt anläggningarna för exempelvis storflygplatserna i Kuala Lumpur, Hongkong och världsutställningen i Lissabon.
Till de mer spektakulära uppdragen bolaget haft, hör styrelektroniken på Stockholms Stadsteater som på den tiden ansågs tillhöra det mer avancerade i sitt slag. En väsentlig del av bolagets kunskapsbas utgör de tidigare bolagen Didas AB och Elektroba AB som numera är en integrerad del av JFAB.
Dessa bolag hade också med sig en rad välkända produkter i bohaget som fortfarande är aktuella, bla fordonsdetektorer, armbågskontakter och fjärrövervakningsutrustningar för kraftnät.

Som legotillverkare och elektronikpartner är JFAB CENMATIC bärande idé att klara hela produktionskedjan från idé, konstruktion till färdig produkt.
Vi strävar efter att våra kunder ska känna att de har en pålitlig partner i oss och att vi möter kundernas krav och förväntningar genom att arbeta med ett i företaget integrerat verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som ett led i vårt arbete mot ständig förbättring.

Vi har samlat kompetens och erfarenhet för att genomföra avancerade uppdrag, från idé till verklighet. Vi fokuserar på kundvärde genom att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som möter deras förväntningar och skapar därigenom värden för alla våra intressenter samt säkerställer en långsiktigt uthållig utveckling av företaget.

Alla våra processer och aktiviteter skall utgå från ett för miljön bästa val och utmynna i långsiktigt försvarbara metoder, processer, produkter och tjänster.
Detta innebär att vi strävar efter att till varje process och aktivitet identifiera för miljön bästa tillgängliga alternativ och att de används där så är möjligt. Vi strävar efter att återvinning och ”end-of-life-procedurer” beaktas redan på ett designstadium och påverkar valet av komponenter och lösningar.