Installationsanvisning Armbågskontakt

Mått och inkopplingsanvisning

Installationsanvisning Armbågskontakt

Montering av våra armbågskontakter är väldigt enkel. Samtliga av våra armbågskontakter kan beställas med IP 67 mikrobrytare och även extra mikrobrytare. Armbågskontakten anslutes lätt med kabel från kortsidan eller bakifrån. Den inkommande kabeln installeras på skruvplint.

Mått armbågskontakter

Våra olika varianter av armbågskontakter med tillhörande mått. 

Växlingskontakt

Kan kompletteras med ytterligare en växlingskontakt till armbågskontakten