Spisvakten Trygger

Trygger värmevakt monteras på väggen ovanför spisen. Den är försedd med varningslampor, summer och en knapp för stekning/återställning.
Trygger varnar för överhettning och stänger av spisen om värmen blir alltför stark.

Trygger har bl.a. en inbyggd tidräknare och ett värmeavkännande öga som känner av strålningsvärmen från spisens kokplattor eller värmehäll.

När värmen blir för stark t.ex. när man glömt stänga av spisen efter matlagning, stängs den ändå av automatiskt.
Vill man laga mat vid hög temperatur ska stek-knappen tryckas in, annars bryts strömmen till spisen. Om temperaturen är hög efter 15 minuter varnar Trygger och stänger av spisen om inte stek-knappen trycks in igen.

Den kan förstås aktiveras redan innan summern börjar ljuda om man vet att man skall laga mat på stark värme.
Skulle man glömma spisen påslagen på låg värme, stängs den ändock av efer tre timmar, som en extra säkerhetsåtgärd.