Kvalitet sedan 1980

Jordfelslarm (utgått)

Kompetens, kvalitet och erfarenhet

Jordfelslarm (utgått)

CENMALARM

Jordfelslarm

CENMALARM används bl.a av sjukhus för att övervaka medicinska apparater och indikera jordfelsströmmar ned till 1 mA.
CENMALARM larmar utan att bryta inkopplad nätspänning.
CENMALARM används vid provning och service av elektriska apparater.

Funktion

När strömmen i skyddsledaren överstiger det inställda värdet i larmdetektorn faller dess utgångsrelä och larmet utlöses. Larmet indikeras i både larmdetektorn och larmapparaten med en röd lysdiod. En växlande larmkontakt kan lämpligen anslutas till ett centralt larmsystem.

Larmapparaten träder i funktion när den erhåller 24V, varvid den elektroniska summern ljuder intermittent och lysdioden blinkar
Summern stängs av med återställningsknappen varefter lysdioden lyser med fast sken, som kvarstår tills felorsaken avlägsnats.
CENMALARM monteras också i hissar och på platser, där det är viktigt att indikera jordfel utan att bryta krafttill.

Populära produkter och nyheter

Trådlös armbågskontakt

Slipp dra fram sladd och kabel till armbågskontakten och använd en trådlös / radiosändare.

+

Slagtåliga armbågskontakter

Se alla armbågskontakter

Spisvakt Värmevakt

Brandsäkra hemmet!

Legotillverkning

Dina idéer blir vår verklighet!

Vi kan legotillverkning!

Ideer och koncept?

JFAB-CENMATIC ska som elektronikpartner erbjuda kapacitet, kompetens och erfarenhet för prototyptillverkning, konsultation, projektering, konstruktion och legotillverkning.

Telefonnummer

08 – 98 39 00

Besöksadress

Sadelmakarvägen 6
146 33 Tullinge

E-post

info@jfab.se

Öppettider

Mån – Tor 8:30 – 16:00
Fredag 8:30 – 14:00