Fordon & Metalldetektor (utgått)

CENMADEK IND 31

  • När du vill öppna grindar, bommar, portar m.m
  • känner av passerande fordon eller andra föremål av metall.
  • är uppbyggd med den senaste mikrodatortekniken.
  • ersätter nu successivt vår välkända detektor µIND-11.
  • kan regleras till lämplig känslighetsnivå.
  • Passar alla upptänkliga bommar, portar, grindar och trafikljus.
  • Larmar vid felaktig slinga.
  • Liten och enkel att installera.
  • Ställer in sig själv efter slingans storlek.
  • När detektorn används för grindöppning, läggs en slinga ned i körbanan på var sin sida om grinden. Slingorna kopplas till detektorn som via reläer påverkar grindautomatiken så att grinden öppnas.Skulle fordonet stå kvar eller parkeras inom slingans område sker nollställning av detektorn efter inställd tid.