Fjärrutlösningsenhet

KOMPETENS, KVALITET OCH ERFARENHET sedan 1980.
Kontakta oss idag

Fjärrutlösningsenhet - Ersätt kostsamma kraftbrytare 

Fjärrutlösningsenheten 33-201 är utvecklad av JFAB-CENMATIC med syfte att i samband med nybygge, utbyggnad och/eller renovering av eldistributionsanläggningar ersätta kostsamma kraftbrytare.

Bl.a. övervakas hela Stockholms kraftnät med dessa utrustningar.

I varje kanal där två traditionella kraftbrytare tidigare använts ersätter Fjärrutlösningsenheten 33-201 den ena av dessa.

Detta betyder att investeringskostnaderna, inklusive montage och nödvändiga tillkopplingar, blir väsentligt mycket lägre.

Utrustningen tillser att kraftbrytare i matande station snabbt löser ut vid fel i understation. Därigenom kan en kostsam kraftbrytare i understationen sparas in.

Fjärrutlösningsenheterna kan styras på olika sätt t.ex via kabel eller fiber, beroende på rådande omständigheter.

Fjärrutlösningsenhet 33-201 är utrustad med automatiskt larm vid kanalfel, som aktiveras efter 20 sekunders kontinuerligt feltillstånd.

Samtliga inställningar görs i samband med montage.

Fjärrutlösningsenhet kraftbrytare
Design by Beck & Beck
crossmenu