Kvalitet sedan 1980

Legotillverkning

Kompetens, kvalitet och erfarenhet

Legotillverkning och Elektronik

Från idé till verklighet

Som legotillverkare och elektronikpartner är JFAB-CENMATICs bärande idé att klara hela produktionskedjan från idé, konstruktion till färdig produkt.
Vi strävar efter att våra kunder ska känna att de har en pålitlig partner i oss och att vi möter kundernas krav och förväntningar genom att arbeta med ett i företaget integrerat verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som ett led i vårt arbete mot ständig förbättring.
JFAB-CENMATIC arbetar målstyrt mot ständiga förbättringar samt att vi i organisationen har ett förebyggande arbete mot negativa konsekvenser i kvalitetskedjan, i den yttre miljön samt i arbetsmiljön för våra medarbetare.


Detta arbetssätt skall ses som en naturlig del i all vår verksamhet, liksom uppfyllandet av de lagar, föreskrifter och normer som samhället och våra intressenter ställer på verksamheten.


JFAB-CENMATIC ska som elektronikpartner erbjuda kapacitet, kompetens och erfarenhet för prototyptillverkning, konsultation, projektering, konstruktion och legotillverkning. 

Vi har samlat kompetens och erfarenhet för att genomföra avancerade uppdrag, från idé till verklighet. Vi fokuserar på kundvärde genom att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som möter deras förväntningar och skapar därigenom värden för alla våra intressenter samt säkerställer en långsiktigt uthållig utveckling av företaget.

Alla våra processer och aktiviteter skall utgå från ett för miljön bästa val och utmynna i långsiktigt försvarbara metoder, processer, produkter och tjänster.
Detta innebär att vi strävar efter att till varje process och aktivitet identifiera för miljön bästa tillgängliga alternativ och att de används där så är möjligt. Vi strävar efter att återvinning och ”end-of-life-procedurer” beaktas redan på ett designstadium och påverkar valet av komponenter och lösningar.

JFAB-CENMATIC skall vara en jämställd arbetsplats med samma förutsättningar för all personal att utvecklas och kunna bidra till en kontinuerligt förbättrad social gemenskap. Alla medarbetare engageras att delta aktivt i det systematiska arbetet med att kartlägga de arbetsmiljöpåverkande faktorerna inom den dagliga verksamheten och komma med förbättringsförslag.
Företagets arbetsmiljö skall karakteriseras av jämställdhet, användarvänlighet och ergonomiskt riktiga arbetsplatser.

Läs mer om Om JFAB-CENMATIC AB

Vad innebär Legotillverkning / kontraktstillverkning

Legotillverkning Elektronik
Legotillverkning / Kontraktstillverkning Prototyp
Populära produkter och nyheter

Trådlös armbågskontakt

Slipp dra fram sladd och kabel till armbågskontakten och använd en trådlös / radiosändare.

+

Slagtåliga armbågskontakter

Se alla armbågskontakter

Spisvakt Värmevakt

Brandsäkra hemmet!

Legotillverkning

Dina idéer blir vår verklighet!

Vi kan legotillverkning!

Ideer och koncept?

JFAB-CENMATIC ska som elektronikpartner erbjuda kapacitet, kompetens och erfarenhet för prototyptillverkning, konsultation, projektering, konstruktion och legotillverkning.

Telefonnummer

08 – 98 39 00

Besöksadress

Bangatan 19
171 63 Solna

E-post

info@jfab.se

Öppettider

Mån – Tor 8:30 – 16:30
Fredag 8:30 – 14:45