IP67 armbågskontakt

KOMPETENS, KVALITET OCH ERFARENHET sedan 1980.
Kontakta oss idag

IP67 klassade mikrobrytare i armbågskontakten

Armbågskontakt IP67 mikrobrytare

Våra armbågskontakter kan självklart beställas med IP67 täta mikrobrytare för dig som kräver en mer vädertålig armbågskontakt.

Kort förklaring av vad dessa klasser står för:

IP 6X
I en dammkammare exponeras kapslingen för finkornigt cirkulerande talkpulver under en tidsperiod av 2- 8 timmar (förutsättningarna för den specifika kapslingen styr provningstiden).

Provningen utförs med maximalt 20 mbar undertryck inuti kapslingen och med maximalt 60 volymer/timme luftgenomströmning.

Utöver dammprovningen trycks en ståltråd (Ø 1 mm) mot alla kapslingens öppningar med en tryckkraft av 1 N.

Acceptansvillkoren för IP6X uppfylls om inget damm trängt in i kapslingen samt att tillfredsställande avstånd från tråden hålls till farligt spänningsförande respektive rörliga delar.

IP X7
Kapslingen sänks ner i en vattenbehållare till en (1) meters vattendjup och förblir där under 30 minuter.

Acceptansvillkoren för IPX7 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.
Källa: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
IP67 vattentåliga armbågskontakter
Design by Beck & Beck
crossmenu