Historien bakom Jfab-Cenmatic

JFAB-Cenmatic har sina rötter från mitten av 50-talet och har genom alla år varit en viktig leverantör av framförallt industrielektronik och legotjänster. Bolaget hette då Jan Feldt AB (JFAB)

Våren 1990 köptes Jan Feldt AB av Begema Specialmekanik AB och företaget fick då namnet JFAB Elektronik AB.

Hösten 1991 startade ett omfattande samarbete med Cenmatic Control Systems AB och 3 av deras anställda flyttade över till JFAB. Sensommaren 1993 övertar JFAB majoriteten i Cenmatic Control Systems AB .

Verksamheterna slås i praktiken samman och man flyttar till lokaler på Annedalsvägen 35 i Bromma. Cenmatic Control Systems AB, som tidigare ägdes av Celsius-gruppen via Envac AB (tidigare Centralsug AB), har under ett par decennier gjort sig känd som en mycket skicklig konstruktör inom styr och reglersidan till Centralsug AB:s sopsuganläggningar som är spridda över hela världen.

JFAB har sedan övertagandet konstruerat och byggt anläggningarna för exempelvis storflygplatserna i Kuala Lumpur, Hongkong och världsutställningen i Lissabon. Till de mer spektakulära uppdragen bolaget haft, hör styrelektroniken på Stockholms Stadsteater som på den tiden ansågs tillhöra det mer avancerade i sitt slag. En väsentlig del av bolagets kunskapsbas utgör de tidigare bolagen Didas AB och Elektroba AB som numera är en integrerad del av JFAB.
Dessa bolag hade också med sig en rad välkända produkter i bohaget som fortfarande är aktuella, bla fordonsdetektorer, armbågskontakter och fjärrövervakningsutrustningar för kraftnät.

Sommaren 1996 bestämdes det att de två bolagen skulle fusioneras. Det nya bolaget får det långa och stiliga namnet JFAB-Cenmatic Electronic Systems AB. Företaget blir 1998 ISO-9000 certifierat efter många timmars hårt arbete.

Under hösten 2016 flyttade Jfab från lokalerna i Bromma till nya fräscha lokaler i Solna. Detta pga att huset på Annedalsvägen ska rivas och det ska byggas bostäder. 

JFAB-CENMATIC AB är helägt av Begema Specialmekanik AB. Begema är ett familjebolag och ägs av familen Nyström.

Logotyper genom året

Jfab cenmatic Historia legotillverkare
Jfab cenmatic Historia legotillverkare
Jfab cenmatic Historia legotillverkare
Jfab cenmatic Historia legotillverkare